Lời bài hát được hát bởi Tô Tài Năng ft Nhật Kim Anh

Tiêu đề
Sáng tác bởi