Lời bài hát được hát bởi Thúy Hằng ft. Hoàng Phúc

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Thúy Hằng ft. Hoàng Phúc