Lời bài hát được hát bởi Thùy Chi - Anh Vũ

Tiêu đề
Sáng tác bởi
Anh