Lời bài hát được hát bởi Thượng Văn Tiệp

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Thượng Văn Tiệp