Lời bài hát được hát bởi Thu Thủy - Lương Bằng Quang

Tiêu đề
Sáng tác bởi