Lời bài hát được hát bởi Thu Thủy ft. Nguyễn Hoàng Duy

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Thu Thủy ft. Nguyễn Hoàng Duy