Lời bài hát được hát bởi Thu Thủy ft. Lam Trường

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Thu Thủy ft. Lam Trường