Lời bài hát được hát bởi Thu Minh ft. Nguyễn Hồng Ân

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Thu Minh ft. Nguyễn Hồng Ân