Lời bài hát được hát bởi Thiên Tâm (Tâm Minhon) ft. Nguyễn Đình Vũ

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Thiên Tâm (Tâm Minhon) ft. Nguyễn Đình Vũ