Lời bài hát được hát bởi The Ting Tings

Tiêu đề
Sáng tác bởi

The Ting Tings