Lời bài hát được hát bởi Thanh Trà (Ice Tea)

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Thanh Trà (Ice Tea)