Lời bài hát được hát bởi Thanh Thúy ft. Thu Giang

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Thanh Thúy ft. Thu Giang