Lời bài hát được hát bởi Thanh Thảo - Phương Uyên

Tiêu đề
Sáng tác bởi