Lời bài hát được hát bởi Thanh Tâm (Tâm Tít)

Thanh Tâm (Tâm Tít)