Lời bài hát được hát bởi Thanh Lam - Trần Thu Hà

Tiêu đề
Sáng tác bởi