Lời bài hát được hát bởi Thanh Hải

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Thanh Hải