Lời bài hát được hát bởi Thái Triệu Luân ft. Hải Hoàng

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Thái Triệu Luân ft. Hải Hoàng