Lời bài hát được hát bởi Thái Châu ft. Hương Lan

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Thái Châu ft. Hương Lan