Lời bài hát được hát bởi Tetsuro Oda

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Tetsuro Oda