Lời bài hát được hát bởi Teresa Teng

Tiêu đề
Sáng tác bởi