Lời bài hát được hát bởi Teresa Cheung / 张德兰

Tiêu đề
Sáng tác bởi