Lời bài hát được hát bởi Tendo Yoshimi (天童よしみ)

Tiêu đề
Sáng tác bởi