Lời bài hát được hát bởi Tăng Du Hạo

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Tăng Du Hạo