Lời bài hát được hát bởi Tài Linh - Mộng Na

Tiêu đề
Sáng tác bởi