Lời bài hát được hát bởi Tai Linh - Kim Tu Long - Sy Ben - Mong Na

Tiêu đề
Sáng tác bởi