Lời bài hát được hát bởi Sơn Tuyền - Bùi Thiện

Tiêu đề
Sáng tác bởi