Lời bài hát được hát bởi Sơn Ca Bùi Thiên

Tiêu đề
Sáng tác bởi