Lời bài hát được hát bởi Snoop Dogg ft. Silkk The Shocker

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Snoop Dogg ft. Silkk The Shocker