Lời bài hát được hát bởi Shibasaki Kou

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Shibasaki Kou