Lời bài hát được hát bởi Seo In Young

Seo In Young