Lời bài hát được hát bởi Sam Tsui ft. Kurt Schneider

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Sam Tsui ft. Kurt Schneider