Lời bài hát được hát bởi Rosemary Clooney

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Rosemary Clooney