Lời bài hát được hát bởi Quỳnh Vi & Nguyệt Ánh

Tiêu đề
Sáng tác bởi