Lời bài hát được hát bởi Quỳnh Nga DJ REmix Kiên Đz

Tiêu đề
Sáng tác bởi