Lời bài hát được hát bởi Quang Vinh & Bảo Thy

Tiêu đề
Sáng tác bởi