Lời bài hát được hát bởi Quang Lương / Michael Wong / 光良

Tiêu đề
Sáng tác bởi