Lời bài hát được hát bởi Quang Hà ft. Hiền Thục

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Quang Hà ft. Hiền Thục