Lời bài hát được hát bởi Quách Tuấn Du ft. Phi Thanh Vân

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Quách Tuấn Du ft. Phi Thanh Vân