Lời bài hát được hát bởi Quách Thế Vinh ft. Kim Lê Quyên

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Quách Thế Vinh ft. Kim Lê Quyên