Lời bài hát được hát bởi Quách Thành Danh ft. Tiểu Doanh

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Quách Thành Danh ft. Tiểu Doanh