Lời bài hát được hát bởi Quách An An ft. Hoàng Thiên Long ft. Thanh Trúc

Tiêu đề
Sáng tác bởi