Lời bài hát được hát bởi Phương Thảo ft. Ngọc Lễ

Phương Thảo ft. Ngọc Lễ