Lời bài hát được hát bởi Phi Bằng ft. Triệu Minh

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Phi Bằng ft. Triệu Minh