Lời bài hát được hát bởi Phạm Văn Phương - Lý Minh Thuận

Tiêu đề
Sáng tác bởi