Lời bài hát được hát bởi Phạm Tuấn Ngọc - Cát Lynh

Tiêu đề
Sáng tác bởi