Lời bài hát được hát bởi Phạm Trà My

Tiêu đề
Sáng tác bởi