Lời bài hát được hát bởi Phạm Phú Vinh

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Phạm Phú Vinh