Lời bài hát được hát bởi Park Hye Kyung

Park Hye Kyung