Lời bài hát được hát bởi Ông Cao Thắng ft. Đông Nhi

Tiêu đề
Sáng tác bởi