Lời bài hát được hát bởi Ohlala Nhi ( Vương Tuyết Nhi )

Tiêu đề
Sáng tác bởi